Quà tặng âm nhạc
tặng quà
Hiển thị các bài đăng có nhãn tình bạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tình bạn. Hiển thị tất cả bài đăng
  • Gửi cậu đấy - Bạn thân của tớ.
    Gửi cậu đấy - Bạn thân của tớ.

    Từ trước tới giờ, có lẽ cậu là đứa con trai đối xử với tớ tốt nhất đấy, cậu giúp tớ rất nhiều: làm bài tập giúp tớ, làm bài kiểm tra thực h...