Quà tặng âm nhạc
tặng quà
Hiển thị các bài đăng có nhãn gió. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gió. Hiển thị tất cả bài đăng
  • Em mượn gió ru mây
    Em mượn gió ru mây

    Ban đầu là mỗi ngày anh đều gọi cho em, sau nữa là hai ngày anh gọi cho em một lần, rồi ba ngày, một tuần, rồi đến một ngày anh như bỏ quê...